Alleen
daadkracht
leidt tot
resultaat.
Henry de Boer Organisator | Uitvoerder
word-cloud

Praktisch uitvoeren van plannen en projecten

Iedere organisatie wil ontwikkelen. Nieuwe ideeën worden voortvarend opgepakt, maar komen vaak niet tot wasdom. Projecten worden vol energie gestart, maar stranden in de uitvoering.

Afrekenen met de frustraties van slepende projecten, misverstanden en dominante advies- en praatculturen door te excelleren in de uitvoering. Het verschil maken door de zaken vooral praktisch te maken en te houden. Dat is waarom ik ben gestart met So Practical.

Zo simpel is het!
Doelen stellen, acties bepalen, tijdlijnen uitzetten, succesfactoren en risico's helder maken. Ideeën, kennis en vaardigheden mobiliseren en verbinden. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Zo simpel is het.

Als je duidelijk voor ogen hebt waar je heen wilt, dan ben je flexibel in hoe je daar komt. Het 'waarom' en de doelen moeten daarom glashelder zijn. In alle projecten wordt door So Practical daarom veel nadruk gelegd op het leggen van die solide basis.

Lees de ervaring van Henry de Boer

Controle over de succesfactoren

Weten waarom je doet wat je doet, organiseren hoe je dat doet en dat laten zien in wat je doet. Kennis, vaardigheden, organisatie. De drie elementaire succesfactoren voor een effectieve projectuitvoering die leidt tot resultaat. So Practical verbindt ze. In een overzichtelijk en praktisch werkmodel dat het beste in mensen naar boven brengt en rendement haalt uit processen.

So Practical zorgt voor maximale controle over de succesfactoren.

Werk en ervaring

Door de juiste verbinding te leggen tussen kennis, vaardigheden en organisatie. Vanuit dat kernprincipe heeft So Practical concreet uitvoering gegeven aan ondermeer de volgende projecten:

 • Project: Kunstkade

  Opdrachtgever

  Gemeente Leeuwarden/Sector Cultuur

  Opdracht

  Zet een nieuwe netwerkorganisatie op die vraag en aanbod verbindt, zodat cultuureducatie optimaal toegankelijk wordt voor de circa 10.000 basisschoolleerlingen in de gemeente Leeuwarden.
 • Project: Uitkade

  Opdrachtgever

  Gemeente Leeuwarden/Kunstkade

  Opdracht

  Zet voor onze gemeente een ‘modern uitbureau’ op, waaruit blijkt dat er in Leeuwarden altijd iets te doen is voor iedereen. Maak het uitgaansaanbod zo toegankelijk mogelijk.
 • Project: Workshops

  Opdrachtgever

  Kamer van Koophandel Noord-Nederland

  Opdracht

  Tref alle praktische voorbereidingen waardoor wij en onze partners, waaronder Syntens en de NOM, effectief kunnen deelnemen aan diverse beurzen in Leeuwarden, Assen en Groningen.
 • Project: Uitmarkt Leeuwarden

  Opdrachtgever

  Tryater

  Opdracht

  Als samenwerkende culturele instellingen willen we met een gezamenlijke Uitmarkt minimaal 25.000 bezoekers trekken in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Vul daar de praktische voorwaarden voor in.
 • Project: Slieker Film

  Opdrachtgever

  Stichting Film in Friesland

  Opdracht

  Bereid onze verhuizing naar de nieuwe locatie in het Fries Museum voor, maak gebruik van het momentum om onze eigen organisatie verder te professionaliseren en onder de nieuwe naam Slieker Film te positioneren, en organiseer een passend openingsfeest.
 • Project: Harmoniekwartier

  Opdrachtgever

  Gemeente Leeuwarden/Stadsontwikkeling

  Opdracht

  Zet een nieuwe organisatie neer voor de popcultuur, waarin de huidige poppodia en het Friesland College een volwaardige plaats krijgen en realiseer maximale efficiencyvoordelen door samenwerking tussen deze nieuwe organisatie en de Stadsschouwburg De Harmonie.
 • Project: Welzijn Nieuwe Stijl

  Opdrachtgever

  Gemeente Leeuwarden/Dienst Welzijn

  Opdracht

  Breng advies uit over en zorg vervolgens voor de implementatie van een zo efficiënt mogelijke organisatievorm voor onze nieuwe sociale wijkteams die we gaan inzetten bij de uitvoering van de participatiewet, de WMO en de jeugdwet.
 • Project: Workshops

  Opdrachtgever

  WTC Expo

  Opdracht

  Help de exposanten van de beurzen Caravana, Boot Holland, Huis en Tuin, Vrouw! en TEL door middel van een aantal korte, praktische workshop, hun beursdeelname zo succesvol mogelijk te maken.
SoPractical Heliconweg 52 Leeuwarden

SoPractical
06 222 66 088
henry@sopractical.nl